נכס מניב עם השבחה
התמונה להמחשה בלבד

נכס מניב עם השבחה מובטחת בתל אביב

דרור קורין נכסים מניביםהדפסה הדפסה

מחיר:
29,000,000

שטח:
1,626 מ"ר

תשואה:
גבוהה ביותר

מיקום:
רחוב התושיה, תל אביב

הזדמנות נדירה לרכישת נכס מניב עם השבחה מובטחת


הממכר: נכס מניב עם השבחה – 3 מגרשים צמודים ברחוב התושיה בת"א בשטח כולל של 1,626 מ"ר:
התושיה 3: 660 מ"ר
התושיה 5: 636 מ"ר
התושיה 7: 330 מ"ר (חצי מגרש)
סוג הקרקע: חכירה מעיריית ת"א. שולמו דמי היוון לעוד 45 שנים בסך 7.5 מיליון ש"ח לפי 63.7% (על פי צו בית משפט). דמי ההיוון משקפים זכויות ל-150% בנייה.
תב"ע: מלונאות, מגורים, מסחר ומשרדים
 
תקופת השכירויות והכנסות משכ"ד:
התושיה 3: 39,250 ש"ח (חוזה על סך 33,000 ש"ח מסתיים בעוד שנה חוזה שני 6,250 ש"ח ממשיך)
התושיה 5: 24,500 ש"ח (חוזה ל-4 שנים בלי אופציה)
התושיה 7: 13,250 ש"ח (חוזה ל-4 שנים בלי אופציה)
סה"כ הכנסה חודשית: כ-77,000 ש"ח + מע"מ
בניין במרכז תל אביב

הדמייה של הבניין #1

בניין במרכז תל אביב

הדמייה של הבניין #2

זכויות בנייה: אחוזי בנייה לפי תב"ע קיימת ת"א 5000: הנם 350% – 5,691 מ"ר (לפני הקלה 5% בונוס). בלי קשר לאחוזי הבנייה ניתן לבנות כ-3,500 מ"ר מתחת לקרקע בשתי מרתפי חניה.
 
חלוקת הזכויות לבנייה: 
1,710 מ"ר למגורים (30% מהזכויות)
900 מ"ר קרקע למסחר
3,081 מ"ר למלונאות
 
חישוב שווי זכויות הבנייה:
מגורים:    42,750,000 ש"ח  (לפי 25,000 ש"ח למ"ר)
מסחר:     10,800,000 ש"ח  (לפי 12,000 ש"ח למ"ר)
מלונאות:  24,648,000 ש"ח  (לפי 8,000 ש:ח למ"ר)
סה"כ שווי זכויות: 78,198,000 ש"ח 
 
זאת בהערכה הזהירה ביותר וללא חישוב שווי החניות, ללא הקלות וללא השבחות פוטנציאליות נוספות (הסכם שיתוף על 4 דונם שיעלה משמעותית את הזכויות)
מחיר מבוקש: 29,000,000 ש"ח + מע"מ
לסיכום, מדובר בעסקה נדירה לאנשי עסקים בעלי תעוזה ויכולת עם השבחה משמעותית מובטחת של עשרות אחוזים העשויה להגיע גם למאות אחוזים בעוד כ-4 שנים.
  • חניות
  • מחסן
  • מושכר
  • חדש/משופץ
דרור קורין

דרור קורין

צרו איתי קשר

  • 0545-646510
  • drorkorine@gmail.com